Kunci Jawaban TTS Asah Otakmu Indoesia Kunci Jawaban Tatarucingan Sunda Kunci Jawaban Tebak Siapakah Aku Kunci Jawaban Tebak Gambar Komplit (Jams Studio) Kunci Jawaban Tebak-tebakan 2020 - Tebak Kata (Jams Studio) Kunci Jawaban Asah Otak Tebak Siapa Aku (KeySurya)
Kunci Jawaban TTS Asah Otakmu Indoesia Kunci Jawaban Tatarucingan Sunda Kunci Jawaban Tebak Siapakah Aku Kunci Jawaban Tebak Gambar Komplit (Jams Studio) Kunci Jawaban Tebak-tebakan 2020 - Tebak Kata (Jams Studio) Kunci Jawaban Asah Otak Tebak Siapa Aku (KeySurya)

Jawaban Tatarucingan Sunda Versi 2 - Tingkat 1 - #1-20 (Falcon App)

Teu acan gaduh gamena? Mangga di download di Google Play heula!

Kunci Jawaban Tatarucingan Sunda Versi 2 (Falcon App)
Kunci Jawaban Tatarucingan Sunda 
Versi 2 - (Falcon App)

Kunci Jawaban Tatarucingan Sunda Versi 1

Tingkat 1 Lepel 1-20

1. Pencet Mimitian!
Jawaban: Tingali di handap!

2. Kaca naon anu pangbeuratna?
Jawaban: Tingali di handap!

3. Aya awewe lahirna di Tasik, cicing di Spanyol, sakola di Inggris, kain di Francis, gawe di Amerika, maot di Jerman, dibere gelarna naon tah?
Jawaban: Tingali di handap!

4. Bulu panggih jeung bulu, kulit panggih jeung kulit, beuki lila beuki ngeunah, oge beuki teu sadar. Naon tah?

5. Tukang naon anu teu katingali?

6. Sayur naon lamun dipotong angger keneh panjang?

7. Aya 5 cakcak keur ngumpul dina hiji lampu, terus lampuna ujug-ujug pareum, sabaraha cakcak nu aya keneh dekeut lampu?

8. Lamun aya raja maot di hiji nagara, anakna jadi naon?

9. Ucing sukuna opat, lamun ucring sukuna sabaraha hiji?

10. Daun naon anu tengahna bolong?

11. Nu sabab "goreng bebek" jadi ngeunah didahar teh naon?

12. Caritana si Udin meuli hayam 5, isukan rek dipeuncit 3. Sabaraha hiji deui sesa hayam si Udin ayeuna? 

13. Kusabab naon jelema nu bersetubuh bisa hamil? Tahu nu digoreng bisa tutung? Jelema nu tikerelep kana jero cai bisa paeh?

14. Dijegangkeun kadang ditiupan bari diusap-usap, terus dipake diasupkeun. Cik naon tah?

15. Nini saha anu leumpangna luluncatan?

16. Barang paeh aya jangjangna, tapi sok resep ngenyot getih. Cik naon?
17. Sato naon anu sukuna dina sirah, awakna oge dina sirah?

18. Sapi naon anu bisa ngarayap dina tembok?
19. Hayam naon anu isuk-isuk tara kongkorongok?
20. Gajah naon anu sukuna dua?

Kunci Jawabana aya di dieu Teteh/Akang!

1. Pencet tulisan "Mimitian!", jangan pilih A/B/C/D
2. Kacalikan Gajah
3. Almarhumah
4. Sare
5. Tukang teuing
6. Kacang Panjang
7. Opat 
8. Yatim
9. Oprat
10. Daunat
11. Hurup b
12. Lima
13. Telat Ngangkat
14. Kacamata
15. Ninina bangkong
16. Pembalut awewe
17. Kutu
18. Sapiderman
19. Hayam Paeh
20. Gajah keur keprok

(Bersambung) 


Postingan Terbaru


Komentar

Rekomendasi